INFORMACIJA

VEIKLOS SRITYS

Baudžiamoji teisė

Administracinė teisė

Šeimos teisė

Verslo teisė

Darbo teisė

Komercinė teisė

Paveldėjimo teisė

Civilinė teisė

Žemės teisė

Europos sąjungos teisė

TEISINĖ PATIRTIS

TEISĖS AKTAI

KONTAKTAI

KLAUSKITE ADVOKATO

      Kontoros advokatai teikia teisinę pagalbą visų rūšių įmonių Lietuvoje steigimo, registravimo, perregistravimo, pertvarkymo, reorganizavimo klausimais. Padedame teisiškai įforminti ir įregistruoti įmonių įstatų (nuostatų) pakeitimus. Ruošiame įmonių dalyvių sutartis, įmonių dalyvių susirinkimų protokolus (nutarimus), rengiame įmonių kolektyvinių valdymo organų nutarimus bei vienasmenių valdymo organų įsakymus. Konsultuojame įmonių kolegialių bei vienasmenių valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais. Kontoros advokatai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.
   

Pirminės konsultacijos teikiamos nemokamai.